Schoolboeken

Schooljaar 2017-2018

Libris, het boekenfonds van de school zorgt voor de leerboeken en leermiddelen van onze leerlingen.  Per schooljaar betaalt u een eenmalige bijdrage.

-160 Euro voor het oudste kind op KA- E. Hiel

-130 Euro voor het tweede kind op KA- E. Hiel

-100 Euro vanaf het derde kind op KA- E. Hiel

Opgelet: leerlingen die in de loop van het schooljaar van richting veranderen en waarvoor nieuwe leerwerkboeken moeten aangekocht worden, krijgen hiervoor een extra factuur.

Wat omvat deze bijdrage?
-alle fotokopie├źn uitgedeeld tijdens de lessen

-werkbladen, werkschriften, invulschriften

-cursussen samengesteld door de leerkrachten

-leerwerkboeken

-een schoolagenda

-de huur van de terug te geven schoolboeken

-het materiaal voor de werkstukjes gemaakt tijdens de lessen technologie (eerste graad)

-voor elke nieuwe leerling, een sportT-shirt met het logo van de school (een extra T-shirt kost 10 Euro)

Betaling:
Via overschrijving of storting op de bankrekening van 'Libris'.  Cashgeld wordt niet aanvaard.

Rekeningnummer Libris:

IBAN BE 88 0018 0736 6341

(opgelet: dit is een nieuw rekeningnummer - maart 2017)

mededeling: naam / klas leerling - boekengeld 2016-2017